Reglement Handboogschutterij “Ontspanning”

Art 1      De vereniging draagt den naam “Ontspanning” opgericht 20 juni 1938
Art 2      Het bestuur bestaat uit vijf leden.
Art 3      Drie leden van het bestuur treden het eerste jaar af en het tweede jaar twee  leden.  Ze zijn het bestuur.
Art 4        De voorzitter wordt door de algemene vergadering gekozen, overige functies worden onderling verdeeld.
Art 5      Nieuwe leden worden door de algemene vergadering gekozen en betalen fl. 1,50 entree.
Art 6      De contributie der leden bedraagt 20 cent per maand, en moet maandelijks op de algemene vergadering betaald worden; welke gehouden wordt op den 1ste Zaterdag van elke maand, voorafgegaan door een Bestuursvergadering.
Art 7      Een lid dat zonder schriftelijke kennisgeving aan een der leden van het bestuur, de vergadering verzuimt bij te wonen, betaalt 10 cent boete.
Art 8      Degene, die drie achtereenvolgende vergaderingen verzuimt, wordt als lid afgevoerd.
Art 9      Bij gebruik maken van andermans boog of pijl zonder toestemming, moet 25 cent boete betaald worden.
Art 10    Bij aanschaffing van een pijl of pees van de vereniging, moet contante betaling plaats hebben.
Art 11    Ereleden betalen fl. 2,50 per jaar.
Art 12    Jaarlijks wordt onderlinge wedstrijd gehouden voor Koningstitel en moet geschieden in 30 pijlen.
Art 13    De Koning is een jaar vrij van contributie, maar geeft een bak bier. (zijnde 12 flessen van ¾ liter inhoud)
Art 14    De Koning maakt altijd deel uit van het 1ste zestal.
Art 15    Voor elk concours moet geschoten worden wie bij het zestal valt; dit geschiedt weer in 30 pijlen en bij gelijk aantal punten wordt gekaveld in 10 pijlen.
Art 16    Dit reglement treedt in werking op heden 16 juli 1938.
Art 17    In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aldus goedgevonden in de algemene vergadering van 16 juli 1938.

Het bestuur:

Voorzitter           Jan Bogie

Secretaris            M Kluskens