Tijdens de najaars ledenvergadering werden 2 leden van de vereniging in het zonnetje gezet.

Bert Neijnens – 70 jaar lid van de NHB-Bond
Zijn handboog carrière kent vele hoogtepunten. Van 3x koning bij de vereniging (met een tussenjaar) tot vele malen Nederlands Kampioen bij de veteranen, individueel of met het team.
Daarnaast is hij 40 jaar bestuurslid geweest en mede door zijn inspanningen (1988, 1995-1996) staat er nu een mooi clublokaal. Uit handen van de voorzitter ontving hij een oorkonde en het daarbij horend speldje van de NHB-Bond.

Jo Snellen – 60 jaar lid van de vereniging

Een actief lid, die naast het schieten, zorgt dat de deur altijd open staat, niet alleen voor leden, maar ook voor diverse verenigingen, die gebruik willen maken van de accommodatie. Hij is 22 jaar bestuurslid geweest. Vele jaren stond hij aan de schietlijn om de jeugd de basistechniek te leren en de trainer te ondersteunen. Nog steeds kunnen we een beroep op hem doen voor hand en spandiensten.

MANNEN. GEFELICITEERD

Categorieën: Laatste nieuws